Voordelen van kantoorruimte huren op een Science Park of Campus

High tech campus Eindhoven

Er komt in Nederland steeds meer aandacht voor bedrijfscampussen en science parks. Maar wat is nu precies een bedrijfscampus of een science park en wat zijn de voordelen om je bedrijf hier te vestigen?

Wat is een bedrijfscampus of science park?

Bedrijfscampussen (ook wel innovatiecampussen) en science parks faciliteren open innovatie en vormen een natuurlijke omgeving voor wetenschappelijk en toegepast onderzoek. Dit betekent dat dat bedrijven niet alleen meer zelf Research & Development (R&D) doen, maar een (groeiend) deel in samenwerking met universiteiten, kennisinstituten, spin offs, etc. Open innovatie begint vaak met informele contacten. Fysieke nabijheid werkt dit soort contacten in de hand. Een science park of campus ontstaan vaak als publiek-privaat initiatief met als doel een ontmoetingsplaats te creeren voor wetenschappers en ondernemers. 

In Nederland worden campussen als volgt gedefinieerd:

 • Science & research parken (Parkachtige) bedrijventerreinen, waar R&D plaatsvindt door universiteiten, ziekenhuizen, onderzoeksinstituten en bedrijven.
 • Open innovatie campus (Voormalige) bedrijfscampus waar een anchor tenant (de grootste of bekende huurder op de campus) R&D verricht, waarop ook andere bedrijven zich kunnen vestigen en onderlinge wisselwerking en samenwerking op onderzoeksgebied actief wordt gestimuleerd.

                                

Buiten Nederland wordt vooral van science parken en technologieparken gesproken, binnen Nederland is het begrip 'campus' ingeburgerd geraakt. Er ontstaat een steeds grotere variëteit aan campussen en campusinitiatieven in Nederland. Naar schatting zijn er nu zo'n 74 campussen en science parks of initiatieven daartoe. Het merendeel zit nog in de idee- of opstartfase. Bovendien is niet elk initiatief dat zich campus noemt een echte campus. Belangrijkste criteria voor een 'echte campus' zijn de aanwezigheid van een fysieke locatie met hoogwaardige vestigingsmogelijkheden en onderzoeksfaciliteiten; focus op R&D en/of kennisintensieve activiteiten; aanwezigheid van een kennisdrager (bijvoorbeeld een universiteit); actieve open innovatie-omgeving. Van deze 74 voldoen er maar 33 aan deze 4 kernelementen.

Voordelen van kantoorruimte huren op een campus of science park

Kantoor houden op campussen heeft veel voordelen voor bedrijven in termen van makkelijke toegang tot specifieke kennis door het netwerk van kennisdragers en bedrijven, researchfaciliteiten, imago (‘place to be’) en praktische voordelen in de zin van gemeenschappelijke voorzieningen. Bovendien zorgt de clusterontwikkeling op campussen voor gezonde concurrentie, die de motivatie en innovatie stimuleert. Een goed voorbeeld hiervan is het succes van de High Tech Campus Eindhoven.

                                

Dit voormalige Natuurkundig Laboratorium van Philips is omgebouwd tot een fraaie, open campus waar inmiddels meer dan 140 bedrijven en technische instituten gevestigd zijn en gezamenlijk onderzoek doen. Het is een op technologie gerichte campus aan de rand van Eindhoven en Waalre, langs de A2. Op het terrein zijn onder andere enkele restaurants, sportfaciliteiten, winkels, een supermarkt en een kapperszaak gevestigd. De campus is verdeeld in vijf clusters:

 • Nano- en Micro-systemen
 • Life Tech
 • Infotainment
 • Ingebouwde Software
 • High-Tech Systemen

Campussen goed voor de werkgelegenheid

Science parks spelen namelijk een essentiële rol in de hedendaagse netwerk- en kenniseconomie door een combinatie van prestigieus onderwijs, hoogwaardig onderzoek en kennisintensieve bedrijvigheid. Daarnaast worden science parken door overheden gezien als belangrijke motor in regionaal economische ontwikkeling. Tijdens de crisis, waarin de Nederlandse economie en werkgelegenheid krompen, groeide het aantal bedrijven op de 15 grootste campussen met 10% tot 1.610, het aantal arbeidsplaatsen met 18% en aantal spin-offs met 27% tot 773. Nog meer feiten op een rijtje:

 • De grootste campussen qua werkgelegenheid zijn de High Tech Campus Eindhoven (10.000 arbeidsplaatsen) en BioScience Park Leiden (6.600 arbeidsplaatsen).
 • De grootste procentuele groei van de werkgelegenheid werd gerealiseerd op TU Eindhoven Science Park en Utrecht Science Park.
 • De meeste bedrijven zijn te vinden op Kennispark Twente (400) en op de TU Delft Campus (219). 
 • Kennispark Twente en de TU Delft Campus huisvesten ook het grootste aantal spin-offs (resp. 192 en 175).

Vanwege de vele hoog opgeleide medewerkers is het cruciaal een hoogwaardig en aantrekkelijk ruimtelijk concept te hebben dat creativiteit, productiviteit en interactie stimuleert. Een aantrekkelijke campus is bovendien uitnodigend voor internationale kenniswerkers, die immers ook (internationale) keuzemogelijkheden hebben.

Campus als bedrijfslocatie

Een campus als bedrijfslocatie biedt een unieke mogelijkheid voor een kruisbestuiving tussen "science & business". Je vindt je als bedrijf op het snijvlak van universitaire kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en kennisexploitatie. Een campus is een inspirerende werkomgeving met moderne kantoorgebouwen en faciliteiten. Een campus is gunstig gelegen en heeft alle nodige voorzieningen op loopafstand.

Een campus biedt binnen haar concept meer dan louter het kantooroppervlak. De faciliteiten voor jonge bedrijven, hun onderlinge samenwerking en de lijnen naar de universiteit maken dat een campus meer is dan een park met traditionele kantoorverzamelgebouwen. De aard van de bedrijvigheid sluit sterk aan op de belangrijkste onderzoeksvelden van de kennisinstelling. 

Wil jij jouw bedrijf vestigen op een campus? Neem contact op met onze kantoorruimtespecialisten. Zij helpen je graag bij het vinden van de beste campus voor jouw bedrijf!