Flexas.nl start landelijk radiocampagne bij BNR

Kantoorruimte verhuur op BNR

Flexas.nl is het grootste online platform voor vraag naar en aanbod van kantoorruimte, waarbij wij huurders direct in contact stellen met de eigenaar. Hier zijn wij natuurlijk bijzonder trots op. Om deze groei te blijven faciliteren breiden wij onze marketing activiteiten verder uit van internet naar traditionele media. Specifieker, de een heuse landelijk radiocampagne.

Het zoeken van dé kantoorruimte veranderd

Wij merken namelijk dat steeds meer organisaties en ondernemers hun zoektocht naar de ideale kantoorruimte niet meer (traditioneel) via een makelaar starten. Dat geldt zowel voor grote als kleine bedrijven. In samenloop met het toenemende gebruik van internet, voor eigenlijk alles, gaan organisaties en ondernemers nu eerst zelf naar kantoorruimte zoeken. Deze potentiële huurders willen wij natuurlijk zo goed mogelijk bedienen.

Om dit te kunnen doen moeten wij vindbaar zijn voor oriënterende partijen. Bijvoorbeeld wanneer zij in Google zoeken op “kantoorruimte huren”. Bovendien is het essentieel dat de website gebruiksvriendelijk is, een proces wat natuurlijk nooit eindigt. Dit gaat beide al geruime tijd zeer goed en daarom gaan wij nu op zoek naar nieuwe markten om onze doelgroep te vinden.

Kantoorruimte huren? Flexas.nl!

Momenteel weten veel ondernemers en organisaties ons namelijk al te vinden via het internet. Hierdoor groeit Flexas.nl jaar op jaar en zijn we continu in ontwikkeling om nog meer nieuwe potentiële huurders te bereiken. BNR is het platform waar wij deze stap naar de traditionele media gaan zetten. Gedurende 2 maanden zullen de luisteraars van BNR tijdens en buiten de spits onze radiocampagne horen. Wij verwachten hier heel veel van en zijn benieuwd naar de resultaten.

Beluister hier de landelijk radiocampagne van Flexas.nl op BNR!