Trends in de kantorenmarkt: de huiskamer, korte contracten en geen m2/pj prijs meer

Tags

Moderne kantoorruimte

Trends in de kantorenmarkt: de ontwikkelingen op een rij

De kantorenmarkt is continu in ontwikkeling en de veranderende vraag naar kantoorruimte is misschien nog wel dynamischer. Het kan daarom lastig zijn om in te spelen op de toekomstige behoeften van huurders. In deze blog zal kort ingegaan worden op de veranderingen in de vraag naar kantoorruimtes, wat het effect hiervan is en wat Flexas.nl verwacht van de toekomst.

Waarom?

Verandering vindt niet zomaar plaats, er is altijd een achterliggende reden aan te wijzen. Als we kijken naar de kantorenmarkt zien we dat (in het MKB) de vraag naar kantoorruimtes hoger is dan in de voorgaande jaren. Het aantal vierkante meter oppervlakte per kantoorzoekende is echter kleiner.

De afgelopen jaren zijn veel bedrijven gekrompen, bijvoorbeeld vanwege tegenvallende resultaten, anticiperend op de toekomst of door nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Hierdoor zijn werknemers voor de keuze komen te staan om voor een ander bedrijf te werken of als ondernemer verder te gaan. Bovendien is het tegenwoordig makkelijker om investeerders te werven dankzij bijvoorbeeld crowdfunding. Kijkend naar de cijfers zien we de laatste jaren een toename in het aantal nieuwe (MKB) ondernemingen en zelfstandigen, dit geldt ook voor 2014 (bron: CBS). Het is de verwachting dat deze trend zich in 2015 verder voort zal zetten.  

ontwikkeling eenmanszaken is een van de trends in de kantorenmarkt

Bron: CBS

Wensen

Startende ondernemingen beginnen veelal vanuit huis, wanneer het echter beter gaat veranderen de wensen en is de verhuizing naar een kantoor de volgende stap. Daarnaast is de vraag van het MKB ook veranderd. Bij beide type organisaties wordt tegenwoordig veel waarde gehecht aan ontmoeting, uitwisseling en het contact met andere ondernemers en organisaties. Mede daarom zijn de multi tenant kantoorgebouwen of ruimtes (bedrijfsverzamelgebouwen, zie onze blog over verschillende kantoren) ontzettend populair. Bovendien wordt er veel meer waarde gehecht aan beleving, identiteit en imago. Voorheen was het overgrote deel van de bedrijven gevestigd in een single tenant en meestal vrij saai kantoor met contracten voor langere periode.

Nu is er meer behoefte aan flexibiliteit en een uitgebreid scala aan (gedeelde) faciliteiten. Een andere (doorlopende) trend is dat veel organisaties zich graag in de grote steden gevestigen en het liefst in of dichtbij het centrum. Dit zien wij duidelijk terug in de aanvraag naar kantoorruimtes op onze webstie. Met name Amsterdam is een ontzettend populaire vestigingsstad voor ondernemers. De Zuidas in Amsterdam kan momenteel al bijna niet meer voldoen aan de vraag naar (flexibele en kleinschalige) kantoorruimte. Daarom blijft het gebied zich uitbreiden en verder ontwikkelen.

Moderne kantoorruimte als een van de trends in de kantorenmarkt

Van mismatch naar match

Er is gedurende de jaren een mismatch ontstaan tussen vraag en aanbod. Kijkend naar de huidige kantorenmarkt moet geconcludeerd worden dat er op dit gebied een grote inhaalslag ingezet is. De huidige trend is dat kantoorgebouwen getransformeerd worden, er komt dus niet veel meer kantoorruimte bij, maar er wordt beter gekeken naar de wensen van huurders. Hierdoor is het aantal vierkante meter redelijk stabiel gebleven. De best verhurende kantoren zijn de recentelijk getransformeerde kantoren. In deze kantoren kunnen ondernemers elkaar ontmoeten, kennis uitwisselen en kosten te besparen door faciliteiten te delen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een gedeelde receptie, vergaderruimte en bedrijfskantine. Bovendien is de inrichting compleet anders, open vloeren, lichte ruimtes, een industriële look & feel en helemaal klaar voor het “nieuwe” werken.

Marcel de Groot van Flexas.nl over de trends in de kantorenmarkt

Marcel de Groot Flexas.nl vertelt over de trends in de kantorenmarkt

Toen ik acht jaar geleden begon met werken in de kantorenmarkt, bij één van de grote beleggingsfondsen van Nederland, werden huurcontracten korter dan drie jaar niet geaccepteerd door toenmalige directie. Vooraf investeren in een gebouw was al helemaal onbespreekbaar, pas wanneer een huurcontract was ondertekent, kon de aannemer aan de slag. Afhankelijk van de lengte van het huurcontract en de waarde, werd er geïnvesteerd in het gebouw of een ruimte.

Sinds 2013 zie je hier een duidelijke kentering in, verhuurders en eigenaren investeren nu eerst in een gebouw en bieden het vervolgens turn-key te huur aan voor een vast bedrag per maand. De kantoren worden hierdoor steeds aantrekkelijker en huiselijker. Naast het huren van een kantoor maak je ook onderdeel uit van een community en zijn er veel gezamenlijke initiatieven tussen de huurders. Wij zien dit steeds meer bij onze aanbieders op Flexas.nl en vermoeden dat dit over tien jaar verdubbeld is.