Nieuwe regelgeving kantorenmarkt: Verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023

Tags

Energieverplichting kantoren

Energieverplichting kantoren 2023

Vanaf 2023 wordt een energielabel C verplicht gesteld voor kantoren en is er in Nederland geen enkel kantoor meer met een energielabel slechter dan label C. Dit is afgesproken om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen. Kantoren met een slechter label (D t/m G) mogen dan niet meer verhuurd en/of gebruikt worden. Vastgoedeigenaren van energieslurpende kantoren moeten hun panden zuiniger maken. Dat geen probleem moeten vormen, want de investering betaalt zich terug door besparing op de energiekosten. De maatregel komt bovenop de al bestaande verplichting in de Wet Milieubeheer om energiebesparende maatregelen te nemen die binnen 5 jaar kunnen worden terugverdiend. 

Minstens energielabel C

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft een wettelijke verplichting aangekondigd voor eigenaren van kantoren. Kantoorpanden moeten minstens label C krijgen. Deze energieverplichting geldt vanaf 2023. Eigenaren hebben dus nog de tijd hun kantoren zuiniger te maken. De verplichting geldt voor alle gebouwen waarvan de oppervlakte voor meer dan 50% een gebruiksfunctie kantoor heeft. Voor heel kleine kantoren (ondergrens van 100 m2) en monumentale panden geldt nog wel een uitzondering. Doordat de sanctie bij niet nakomen het uiteindelijk niet meer mogen gebruiken als kantoor is, worden ook (volledig) leegstaande/te transformeren/te slopen kantoren ontzien. 

Aanpassingen

Kantoren met een label D, E of F kunnen zonder bouwkundige ingrepen aangepast worden om label C te halen. Aanpassingen aan installaties (bijv. verlichting) zijn al voldoende. Alleen bij kantoren die nu label G hebben, zijn maatregelen als glas- of dakisolatie nodig. De maatregel levert vanaf 2023 ruim 8 petajoule energiebesparing per jaar op. De kantooreigenaren moeten hiervoor samen eenmalig 860 miljoen euro investeren in energiebesparende maatregelen. De terugverdientijd ligt gemiddeld tussen de 3 en 6,5 jaar, maar dat is sterk afhankelijk van het gebouw en de energieprijs.

De verwachting is dat de maatregel vooral veel impact zal hebben op de onderkant van de vastgoedmarkt, waar de investeringskosten niet kunnen worden terugverdiend door middel een huurverhoging. De incourante voorraad vastgoed zal hierdoor de komende jaren verder gaan toenemen. 

De verplichting voor (minstens) label C geldt alleen voor kantoren. Wel komt er een onderzoek naar de mogelijkheden in andere gebouwen (winkels, bedrijfsgebouwen, scholen, zorginstellingen, sporthallen, musea etc.).

Gerelateerde producten:

De beste temperatuur op kantoor voor een productieve werksfeer

Tips voor het verbouwen van je kantoor

Verbeter de luchtkwaliteit op kantoor met kantoorplanten!