Kantoorcommunity is hot!

Kantoorcommunity's in bedrijfsverzamelgebouwen

Hoe werkt de kantoorcommunity en wat zijn de voordelen?

Kantoorcommunity is tegenwoordig een veel gebruikt begrip op de kantorenmarkt. Voor velen is het echter nog onduidelijk wat community precies is en hoe je er als ondernemer of organisatie optimaal gebruik van kan maken. In dit artikel zal hier nader op ingegaan worden, want er is een duidelijke toegevoegde waarde van een community in een kantoorgebouw.

Wat is een community nou eigenlijk?

Er is in het verleden al veel geschreven over wat een community is. Er is alleen geen eenduidige definitie van het woord community. Over het algemeen komt het neer op een groep mensen met een gemeenschappelijke interesse of gezamenlijk doel die elkaar (met regelmaat) ontmoet. Iedereen maakt bewust, dan wel onbewust deel uit van meerdere community’s.

De eerste community’s dateren van eeuwen geleden, maar destijds werd het niet specifiek aangeduid als community. Twee voorbeelden van eeuwenoude community’s zijn mensen met dezelfde geloofsovertuiging die samenkomen in bijvoorbeeld een kerk of moskee en een dorpsgemeenschap die samen komt om belangrijke beslissingen te nemen.

De online community

Door ontwikkelingen op het internet met web 2.0 en social media is het woord community aanzienlijk in populariteit gestegen. Dit gaat dan met name om de online (of virtuele) community. Tegenwoordig is het niet meer nodig om fysiek samen te komen en kunnen mensen elkaar digitaal “ontmoeten” en connecten in een community. Een ander belangrijk verschil dat de online community met zich meebrengt is dat het niet meer noodzakelijk is om gelijktijdig aanwezig te zijn in de community.

kantoorcommunity op facebook

De meest bekende online community is waarschijnlijk Facebook, al kan Facebook misschien beter gezien worden als platform waarin diverse community’s zich ontwikkelen en voortbestaan. Dit betekent echter niet dat je in één enkele community zit. Als je goed nadenkt zul je beseffen dat je in veel verschillende community’s actief bent. Bijvoorbeeld op facebook in een groep die je volgt/ liked, maar ook in een sportvereniging of -team.

Community op kantoor

Het is dus geen wonder dat je op kantoor ook actief bent in een community. Dit is altijd zo geweest. Collega’s en managers komen samen en er is een gezamenlijk doel dat nagestreefd wordt.

Door zowel de technologische ontwikkelingen als ontwikkelingen op de kantorenmarkt is community een echt fenomeen geworden. Enige tijd geleden heeft er namelijk een verschuiving plaatsgevonden op de kantorenmarkt. Er is een trend ingezet waarbij organisaties elkaar meer opzoeken in kantoorgebouwen. In plaats van het conventioneel huren van een kantoorruimte met eigen voorzieningen en een eigen gebouw, gaan steeds meer bedrijven in hetzelfde kantoorpand werken met gedeelde voorzieningen.

Door deze ontwikkeling en de toename van het aantal zzp’ers en kleine bedrijven is de aanpassing van verhuurders van kantoren en het moderniseren van kantoorgebouwen noodzakelijk gebleken. De wensen bij huurders van een kantoorruimte zijn gedurende de jaren ook sterk veranderd.

Hoe wordt community aangeboden op kantoor?

Om op de eerder genoemde ontwikkelingen en nieuwe eisen van huurders in te spelen is het aanbod van kantoorruimte sterk veranderd. Veel verhuurders zien in dat de community binnen een kantoorgebouw een positief effect heeft op huurders. Zij willen dit zoveel mogelijk faciliteren en stimuleren. Een kantoor met sociaal hart is het gevolg.

Online en offline community op kantoor

Het faciliteren en stimuleren van de kantoorcommunity verschilt vaak per verhuurder en per kantoor. Hieronder volgen een aantal initiatieven van verhuurders om de community te promoten.

 • Toename van gedeelde (kantoor)ruimtes in kantoorgebouwen. Deze ruimtes worden vaak mooi aangekleed.
  • Huiskamer sfeer
  • Lounge
  • Thema (vergader)ruimtes
 • Toename van de faciliteiten in gezamenlijke ruimtes
  • Professionele koffiebar
  • Restaurant in kantoor (zowel voor lunch als diner en ontbijt)
 • Gedeelde voorzieningen voor alle bedrijven.
  • Secretaresse
  • print en copy faciliteitenkantoorcommunity in Den Bosch
  • vergader-/ presentatieruimtes
 • Full service dienstverlening met nog extra diensten:
  • was/stomerij service
  • Kapper
  • Planning zakenreis
  • et cetera
 • Actief promoten van samenwerking tussen huurders
  • Vraag en aanbod van diensten bij elkaar brengen
  • Veel contact met huurders
 • Het organiseren van events
  • Presentaties
  • Discussies/debatteren
  • Borrels met huurders (Vrijdagmiddag)
 • Digitale community’s

Leuk, maar wat heb je er aan?

De waarde van een community op kantoor kan gemakkelijk onderschat worden, dus wat heb je concreet aan dit nieuwe fenomeen in kantoorgebouwen? Als ondernemer, of je nu zzp’er bent of eigenaar van een organisatie, kun je echt je voordeel doen in een kantoor met een actieve community en sociaal hart. Er is binnen dit type kantoren veel interactie tussen ondernemers. Deze interactie biedt de ondernemer diverse voordelen.

De drempel om met een collega ondernemer te praten ligt bij dit nieuwe type kantoor lager. In deze interactie is het mogelijk om van elkaar te leren. Kennis uitwisselen kan extreem waardevol zijn. Door ervaringen te delen en actief te praten over spelende zaken of toekomstbeelden kunnen ondernemers elkaar helpen. Er is altijd wel een andere ondernemer in de buurt die kan dienen als klankboord.

Door de toename van interacties in deze kantoren zijn huurders veel beter op de hoogte van de diensten die andere ondernemers in het gebouw aanbieden. Hierdoor is er een duidelijke toename van het aantal huurders dat diensten van elkaar afneemt. Bovendien ontstaan er door de interactie nieuwe ideeën, kruisbestuivingen en wordt er meer samengewerkt.

Het meest voor duidelijke en voor de hand liggende voordeel is een afname van de kosten. Omdat je verschillende voorzieningen deelt met andere bedrijven hoef je minder vierkante meters te huren. Dit kan aanzienlijk schelen in de kosten van huisvesting.

MKB’ers en multinationals

Voor MKB’ers en multinationals betekent de toename in interactie een positieve toename van het contact met bedrijven die ze anders misschien niet snel tegen zouden komen. Een multinational weet beter wat er speelt onder kleinere organisaties, die op hun beurt weer kunnen profiteren van de aanwezigheid van een grote potentiële klant en/of netwerk.

Community voor de zzp’er

Voor een zzp’er is er nog een extra toegevoegde waarde. In deze nieuwe kantoren is vaak minimaal één kantoorvloer  ingericht voor zzp’ers. Zij kunnen hier werken onder gelijkgestemden en zo profiteren van de kantoordynamiek zonder in een groot bedrijf te werken. Bovendien kunnen zij hierdoor klanten ontvangen in een professionele omgeving.

Kortom, een kantoorcommunity biedt de ondernemer een scala aan voordelen!