Hoe gaat onze werkomgeving er in de toekomst uit zien?

Tags

Een aangename werkomgeving in Rotterdam

Je werkomgeving in de toekomst of specifieker: in 2025. Hoe zal dat eruit zien? Het Centre for People and Buildings en Hospitality Group hebben onderzoek gedaan bij 12 grote organisaties om te kijken hoe zij verwachten dat de werkomgeving er waarschijnlijk uit zal gaan zien. Dit zijn de trends die je in de gaten moet houden!

Werkomgeving wordt digitaal en automatisch 

Technologische ontwikkelingen hebben veel invloed op het ondernemen en onze werkomgeving. Zo verandert ook de aard van het werk. Er verdwijnen al jaren bepaalde administratieve en uitvoerende banen door digitalisering en automatisering. Kenniswerk en dienstverlening is steeds belangrijker. Het is met name de verwachting dat er meer en meer mensen nodig zijn op het gebied van IT en data-analyse. Daarnaast zullen er ook mensen moeten zijn die de nieuwe intelligente systemen kunnen bedienen.

Rol manager verandert

Verwacht wordt dat het aantal managers zal dalen. Dit komt door de automatisering van de managementactiviteiten en de groeiende mate van zelfstandigheid. De taak van een manager zal in de toekomst vooral gericht worden op het verbinden en strategisch betrokken worden bij het samenstellen van teams.

Een andere taak van een manager is het begeleiden, coachen en ontwikkelen van medewerkers en hun loopbaan. Het zal meer gaan om de werknemer zelf. De kantoorruimte van de toekomst zal daarbij zo ingericht worden dat deze exact aansluit aan de behoeftes van de medewerker.

De grote organisaties verwachten bovendien dat de werknemer van de toekomst veel waarde hecht aan managers die aandacht hebben voor zijn of haar individuele behoeftes. Ze willen de bovendien meer de regie in handen hebben als het gaat om cultuur en persoonlijke ontwikkeling.

Samenwerken in een goede werkomgeving

Door de toenemende digitalisering zal samenwerken in 2025 zich nog verder door ontwikkelen. Toch zal face-to-face samenwerking nooit verdwijnen. De mens is een sociaal dier en alleen digitaal contact zorgt voor misverstanden en verwarring. Vooral bij brainstormen, afdelingsoverleg en sparren met collega’s is sociale interactie van belang om goed te kunnen werken.

Alleen digitaal contact is niet prettig. Al helemaal niet wanneer je bezig bent met een project waarbij veel interactie is vereist. Daarom zullen er altijd bijeenkomst gehouden worden om de samenwerking te bevorderen.

Gelukkig zijn er andere ontwikkelingen die ervoor zorgen dat het contact op afstand beter wordt. Denk dan aan hulpmiddelen zoals werken in de cloud, een VR bril of via de telepresence robot. Deze nieuwe technieken kunnen ervoor zorgen dat de samenwerking niet minder wordt, maar wel minder fysiek. Hierdoor kunnen bedrijven ook met een kleiner kantoor uit de voeten. Dat is met name handig in grote steden. Kantoren in Rotterdam en Amsterdam beginnen namelijk steeds duurder te worden vanwege de grote vraag in deze steden.

Je kantoor als verbindingselement

De toekomstige werknemer is gebaat bij een goede balans tussen digitaal en fysiek. Een kantoor moet een goede verbinding zijn tussen de verschillende organisaties, werknemers en andere stakeholders. Het kantoor dient dan meer en meer als een manier om interactie en samenwerking te stimuleren. Het is daarom zaak hier rekening mee te houden bij de indeling en inrichting van je werkomgeving.