De toekomst van de kantorenmarkt in de regio Arnhem / Nijmegen

Kantoorruimte Nijmegen en Arnhem, hoe staat het hier met de kantorenmarkt?

Dat de kantorenmarkt aan het aantrekken is weten we inmiddels al een tijdje. Dit is niet alleen in de grote steden zichtbaar, ook kleinere steden, zoals Arnhem en Nijmegen. Ook hier zien we de markt enorm aantrekken. Zowel vraag als aanbod zijn aan het stijgen en dit merken wij als online kantoorruimte bemiddelaar in het aantal aanvragen van mensen die kantoorruimte Nijmegen of kantoorruimte Arnhem zoeken. Wat de toekomst ons precies zal brengen is natuurlijk onduidelijk, maar er zijn wel een aantal trends en veranderingen gaande die hierop van invloed kunnen zijn.

Kantoorwerkgelegenheid en aantal kantoorbanen in Oost Nederland

Het aantal kantoorbanen blijft naar verwachting tot circa 2020 groeier. In elke kantorensector zal sprake zijn van een banengroei van ongeveer 10% in alle regio’s in Oost Nederland. Na 2020 zal de totale werkgelegenheid mogelijk weer afnemen in Oost Nederland waardoor ook de vraag naar kantoren weer af zal nemen.

Aandeel kantoorbanen

In de Regio Arnhem/Nijmegen waren er 82.000 kantoorbanen in 2010 beschikbaar.  De verwachting is dat dit in 2020 za. 91.000 zal zijn. De totale werkgelegenheid in deze regio was in deze regio 483.000 en dit zal in 2020 ca. 493.000 zijn. het aandeel kantoorbanen zal dus stijgen van 17% naar 19% tot 2020. Dit betekent dat het huidige aanbod van kantoren, in acht nemende dat een deel hiervan verouderd is, ook moet toenemen of op zijn minst gemoderniseerd dient te worden om deze verhoogde vraag aan te kunnen.

Schaarste hoogwaardige kantoren

Door de toename van de werkgelegenheid en daarmee het aantal kantoorbanen zal de vraag naar kantoren voorlopig toenemen. Na 2020 zal er schaarste ontstaan als de vraag naar hoogwaardige kantoren in de regio Oost Nederland blijft toenemen en/of omdat veel van de huidige kantoren dan verouderd zullen zijn. Hierdoor ontstaat er een tekort aan kwalitatieve kantoren en druk om nieuwe hoogwaardige kantoren te realiseren. Bovendien zal dit resulteren in een opwaartse prijsdruk in deze regio.

Kwalitatieve kantoren

Het verschil in populariteit tussen verouderde (veelal conventionele) kantoren en hoogwaardige nieuwe kantoren (business centers/ kantoorconcepten) is ook opgevallen bij vastgoedeigenaren. Zij proberen steeds vaker in te spelen op veranderende wensen en behoeftes van de ondernemers. Het is nu zaak dat de bestaande kantoren klaargemaakt worden voor de toekomst en er nieuwbouw gerealiseerd zal worden waar dit noodzakelijk is. Hierbij moet wel rekening gehouden worden met een mogelijke afname in de vraag naar kantoorruimte na 2020. Er moet dus niet teveel nieuwbouw bijkomen, tenzij dit een oud kantoor vervangd.